Υπηρεσίες S.Ε.Ο.

Προώθηση Ιστοσελίδων με Γραπτή Εγγύηση

SEO ΚΟΣΤΟΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

SEO μάθε με απλά λόγια τι είναι..

Find us on facebook

Παρέχεται γραπτή εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα για τους στόχους που θα συμφωνηθούν, χωρίς καμία περαιτέρω δικαιολογία ή αμφισβήτηση από την πλευρά μας.

 

Έτσι αν για παράδειγμα ο στόχος μας ορίζεται στο να πάει η ιστοσελίδα σας για 3 λέξεις στην 1η σελίδα αποτελεσμάτων (με το ανάλογο κόστος της κάθε μιας έτσι όπως ορίστηκε αρχικά) και πετύχουμε αυτό μόνο για τις δύο τότε επιστρέφεται ακέραιο  το ποσό που καταβάλατε για την τρίτη λέξη.