pfa涂层不锈钢丝

不锈钢线具有316型组成,除了具有Elgiloy组成的双弹簧强度。全不锈钢线经过应力退火,以优化处理特性。

“退火”、“满”和“半”是描述金属丝在拉丝过程中固化方式的术语。这些技术中的每一种都有助于产生不同的抗拉强度,以每平方英寸数千磅(kPSI)为单位。主要要考虑的是,kPSI越高,金属丝越脆,但保持其形状就越好。高kPSI线适合制作直电极,需要穿透组织。低kPSI是一种更软更柔韧的导线,如果你反复弯曲导线,它不太可能折断。这种低kPSI线有利于制造双绞线电极。

100英尺(30米)每个阀芯。

目录# 裸露的直径 涂布直径 名义美国线规 硬度 长度 价格 折扣
µm µm 裸露的 涂层 强度 kPSI 英国《金融时报》
790500
0.002 50.8 0.0045 114.3 44 37 退火 110 - 140 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
790700
0.002 50.8 0.0045 114.3 44 37 完整的 215 - 245 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
790600
0.002 50.8 0.0045 114.3 44 37 一半 155 - 185 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
790900
0.003 76.2 0.0055 139.7 41 36 退火 110 - 140 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
791100
0.003 76.2 0.0055 139.7 41 36 完整的 215 - 245 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
791000
0.003 76.2 0.0055 139.7 41 36 一半 155 - 185 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
791400
0.005 127 0.008 203.2 36 32 退火 110 - 140 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
791600
0.005 127 0.008 203.2 36 32 完整的 215 - 245 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
791500
0.005 127 0.008 203.2 36 32 一半 155 - 185 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
791900
0.008 203.2 0.011 279.4 32 30. 退火 110 - 140 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
792100
0.008 203.2 0.011 279.4 32 30. 完整的 215 - 245 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
792400
0.010 254 0.013 330.2 30. 28 退火 110 - 140 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
792300
0.010 254 0.013 330.2 30. 28 完整的 215 - 245 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
792500
0.010 254 0.013 330.2 30. 28 一半 155 - 185 One hundred. 30.48
价格:145.00美元
加载……